Przywiązanie – dlaczego o jakości życia decyduje jego pierwszy rok

Teoria przywiązania przeżywa w ostatnich latach swoisty renesans. Coraz częściej zwraca się uwagę na rozwój i znaczenie relacji emocjonalnej kształtującej się między rodzicami a dzieckiem w pierwszych miesiącach jego życia, a traktowanie dziecka jako istoty, której zadaniem jest przystosowanie się do oczekiwań i wymagań rodziców całe szczęście staje się passe.

Czytaj dalej Przywiązanie – dlaczego o jakości życia decyduje jego pierwszy rok